Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - ZŠ s MŠ Ružindol

Adresa výkonu práce
Základná škola s materskou školou Ružindol
Ružindol 3
91961, Ružindol
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Fyzika, Telesná výchova, Informatika
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.05.2022
Termín nástupu do zamestanania
01.09.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Office 365, interaktívna tabuľa
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
Viac informácií na stránke školy skolaruzindol.edupage.org

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola s materskou školou Ružindol
Ružindol 3
91961, Ružindol
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Galgóciová
skolaruzindol@gmail.com
033/5549402
Zobrazení: 60