Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - OU pri RC Bankov

Adresa výkonu práce
Reedukačné centrum Bankov
Bankov 1362/15
04031, Košice
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
Aprobácia
Fyzika, Geografia, Biológia, Dejepis
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.09.2020
Termín nástupu do zamestanania
01.10.2020

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie

Kontaktné informácie

Adresa školy
Reedukačné centrum Bankov
Bankov 1362/15
04031, Košice
Kontaktná osoba
Tibor Palkov
rckosice@gmail.com
055/6337231
Zobrazení: 104