Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��aneta Pikartov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 550


 
doc i-Word ako domáca úloha v V. ročníku
 Malá nepovinná úloha vo forme interaktívneho Wordu - fixačné úlohy, ktoré vychádzajú z úryvku V. Šikulu Prázdniny so ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 13.04.2010 21:29
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
rar Rozumieme významu
 Hot Potatoes interaktívny test, ktorý som použila ako rozcvičku v VI. ročníku - význam ustálených spojení s prídavný...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 12.03.2010 21:47
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
rar Vieme zaradiť autora
 Hot Potatoes test v IX. ročníku - nácvik zaradenia spisovateľa do smeru alebo typu literatúry.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 17.04.2010 22:05
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
rar Včera a dnes
 Iný spôsob osvojenia prísloví a porekadiel. Vybrala som také, ktoré charakterizujú naše správanie. V cvičení Hot Pota...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 26.05.2010 22:00
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných

 
rar Pravopis PM - 8. ročník
 Pravopisný mix ako úvodná rozcvička v 8. ročníku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 26.09.2011 19:13
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Opakujeme gramatiku - i-Word
 i - Word ako opakovanie v VIII. - IX. ročníku - interaktívna tabuľa.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 20.04.2010 19:31
Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných

 
doc Tajnička
 Doplňovačka určená pre V. - IX. ročník ako fixácia termínov z informatiky. Riešenie je názov programu Adobe Reader.
Predmet: Informatika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 02.05.2009 22:24
Komentáre v diskusii: 0

 
rar Spomíname si v IX. ročníku
 Pohľad späť na niektoré texty v literatúre IX. ročníka. V interaktívnom cvičení Hot Potatoes žiaci podľa motívu alebo...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 09.05.2010 14:39
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
rar Opakujeme pravopis, druh a vzor PRM
 Súbor obsahuje Hot Pot cvičenie a Excel ( druh a vzor), pri ktorom treba povoliť makro, lebo obsahuje vynulovanie. Cv...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 13.06.2012 11:36
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Autorská tvorba
 Detská tvorba : V. ročník - Modlitby zvieratiek k človeku, VII. ročník - Desatoro žiaka, VIII.ročník - Príhovor ku Dň...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 01.05.2009 20:13
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný