Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
��aneta Pikartov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 550


 
doc Čítame Malého princa
 Jedna z mnohých možností, ako interpretačne priblížiť Exupéryho žiakom, určené pre žiakov VIII. a IX. ročníka, rovnak...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 04.05.2009 12:49
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
ppt Praktické písomnosti
 Administratívny štýl, životopis, úradný list - stručná prezentácia zameraná na základnú charakteristiku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 08.01.2010 14:11
Komentáre v diskusii: 17 neprečítaných

 
doc Pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry
 Pracovný list zo SJL je systematizáciou učiva z V. ročníka. Využívam text P.Dobšinského O troch grošoch. Úlohy sú roz...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 12.09.2009 23:22
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Výstupný test zo slovenského jazyka a literatúry v V. ročníku
 Komplexný test v V. ročníku, ktorý obsahuje alternatívne otázky i otázky s doplnením odpovede.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 31.05.2010 14:24
Komentáre v diskusii: 11 neprečítaných

 
docx Ján Botto : Lucijný stolček
 Dva pracovné listy - 13 úloh. Každý si môže zostaviť svoj pracovný list podľa charakteru triedy.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 29.10.2011 20:52
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných

 
doc Ľudovít Štúr: ako vyučovať túto tému na hodine literatúry
 Niekoľko aktivít, ktoré pomôžu zaujať a spestriť hodinu.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 17.09.2009 23:40
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Charakteristika osoby - pracovné listy
 Niekoľko úloh, ktoré pomôžu pri nácviku.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 29.12.2010 21:18
Komentáre v diskusii: 15 neprečítaných

 
doc Neohybné slovné druhy - pracovné listy
 Rôzne úlohy, ktoré by mali pomôcť lepšie pochopiť tematický celok neohybné slovné druhy. Tréning pre deviatakov k tes...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 26.01.2010 17:24
Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných

 
doc Materiál k úvahe v IX. ročníku
 Niečo z toho, čo používam, aby som žiakov v IX. ročníku prinútila myslieť, vyjadriť svoj názor, aby som ich naučila z...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 04.01.2010 22:25
Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných

 
docx Roald Dahl : Čarodejnice
 Jednoduchý pracovný list ako spestrenie práce s textom.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Žaneta Pikartová (Gymnázium L. Novomeského, Dlhá ul., Senica)
Pridaný: 04.02.2011 19:53
Komentáre v diskusii: 21 neprečítaných