Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
ppt Arabská ríša
 Arabská ríša (trochu viac ako je v novej učebnici), islam, najkrajšie stredoveké islamské pamiatky
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 27.05.2014 12:38
Komentáre v diskusii: 9 neprečítaných

 
doc Úmernosti - slovné úlohy
 Stručný popis čo je priama a nepriama úmernosť, ukážky riešenia úloh na priamu a nepriamu úmernosť BEZ použitia TROJČ...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 29.01.2015 11:21
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Arktída a Antarktída
 Polárne oblasti - Arktída a Antarktída pre šiestakov. Prezentácia na 2 vyučovacie hodiny.
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 12.12.2012 12:51
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Slovné úlohy o zlomkoch
 Niekoľko slovných úloh, ktoré sa riešia pomocou operácii so zlomkami (sčítanie, odčítanie, násobenie ...).
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 09.12.2014 11:05
Komentáre v diskusii: 8 neprečítaných

 
doc Kombinatorika pre 7-ročník
 Štyri strany úloh - opakovanie z 6. ročníka, variácie, permutácie (aj čo je faktoriál) a kombinácie bez opakovania (b...
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG), 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 25.05.2015 11:19
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Lineárne funkcie
 Niekoľko slovných úloh, v ktorých treba zostrojiť graf lineárnej funkcie.
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 14.03.2014 11:37
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
xls Excel - ovocie
 Precvičenie vkladania vzorcov a základných funkcií v Exceli – žiak musí doplniť tabuľku. Po doplnení niekoľkých čísel...
Predmet: Informatika, Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.11.2014 07:37
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Grécko
 Prezentácia s poznámkami pre žiakov.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 24.04.2013 07:31
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Rovnice - ťahák
 Čo je rovnica, koreň rovnice, ekvivalentné úpravy rovníc, postup pri riešení rovnice, počet koreňov lineárnej rovnice.
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 15.03.2016 13:33
Komentáre v diskusii: 7 neprečítaných

 
ppt Ako sa žilo v Ríme
 Prezentácia o rímskych rodinách, obliekaní a školách. Bývanie a stavby v Ríme, chlieb a hry.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 02.04.2014 13:25
Komentáre v diskusii: 10 neprečítaných