Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Beata Hegerov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 292


 
doc Deliteľnosť-deliteľ-násobok-prvočísla
 Pracovný list na tému deliteľnosť, spoločný deliteľ/násobok atď. Vhodný na opakovanie pred písomkou alebo pre žiakov,...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG), 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 18.11.2014 07:21
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
ppt Staroveký Egypt
 Prezentácia o starovekom Egypte, treba na ňu 2 vyučovacie hodiny. Možno poslúži aj stredoškolákom.
Predmet: Dejepis
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 15.10.2013 14:34
Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných

 
doc Delenie desatinných čísel
 Dve strany úloh na delenie. Delenie prirodzených čísel (výsledok desatinné číslo), delenie desatinného čísla prirodze...
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 02.12.2015 07:03
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Sčítanie a odčítanie nad 10 000
 Dve strany slovných úloh pre piatakov. Sčítanie a odčítanie naozaj veľkých čísel, úlohy typu o koľko viac ..., o koľk...
Predmet: Matematika
Ročník: 5. ročník ZŠ, 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.10.2014 13:13
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Afrika - prírodné pomery
 Písomka o povrchu, vodstve, podnebí a prírodných pomeroch Afriky -- dve veľmi podobné verzie. Môže poslúžiť aj ako pr...
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 13.11.2012 13:37
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
doc Čo má prednosť
 Pracovný list pre piatakov zameraný na prednosť aritmetických operácii a zátvorky. Väčšina úloh je v obore do 100. Ťa...
Predmet: Matematika
Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ Morovnianska cesta, Handlová)
Pridaný: 10.10.2014 13:30
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt Španielsko a Portugalsko
 Prezentácia o štátoch Pyrenejského polostrova s poznámkami pre žiakov.
Predmet: Geografia
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 17.04.2013 13:51
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
ppt História internetu
 Niekoľko dôležitých udalostí z histórie internetu
Predmet: Informatika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 07.03.2013 13:14
Komentáre v diskusii: 6 neprečítaných

 
doc Atmosféra - počasie - podnebie
 Písomka z kapitol o ovzduší, počasí a úvod o podnebí
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 14.02.2013 14:27
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Úlohy o spoločnej práci
 Malá zbierka úloh o spoločnej práci. Na začiatku sú 3 vzorové riešenia pomocou rovníc s neznámou v menovateli, ale úl...
Predmet: Matematika
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Beata Hegerová (ZŠ s MŠ Ráztočno)
Pridaný: 14.05.2014 13:18
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané