Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Daniela Diviakov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 244


 
docx DO-Kniha kráľov-1.časť
 Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na dejepisnú olympiádu- doporučená literatúra na monotému Kniha kráľov.Vybrala som ni...
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 22.01.2011 23:01
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip 1.sv.vojna-zhrnutie
 Hot-pot cvičenie, žiaci vyberajú zo správnych možností.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 26.09.2011 21:36
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
zip Fahrrad
 Hot-pot cvičenie- slovná zásoba k téme Fahrrad. Žiaci priraďujú správny výraz.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 19.02.2011 22:36
Komentáre v diskusii: 0

 
zip Slovensko v rokoch 1914-1918
 Hot-pot cvičenie, hľadaním súvislostí tvoria žiaci správne dvojice.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 06.02.2012 17:02
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
exe Slovníček
 Kartičky- priraďovanie historických pojmov.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 11.02.2012 18:32
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
zip Ferien stehen vor der Tür
 Hot-Pot cvičenie, žiaci si zopakujú slovnú zásobu z témy Ferien.Sloveso v zátvorke správne preložia.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 08.05.2011 16:32
Komentáre v diskusii: 0

 
zip Slovesá s odluč. a neodluč. predponou
 Hot-pot cvičenie, žiaci doplňujú správny tvar slovesa s odluč. a neodluč. predponou.
Predmet: Nemecký jazyk
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 19.02.2011 16:58
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Opakujeme zo siedmeho ročníka
 Žiaci si oživujú vedomosti zo siedmeho ročníka.
Predmet: Dejepis
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 17.09.2011 18:54
Komentáre v diskusii: 0

 
zip 1.sv. vojna a medzivojnová Európa
 Ešte jedna hot-potka z daných tem. celkov. Žiaci zatrieďujú do daného obdobia.
Predmet: Dejepis
Ročník: 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 09.10.2011 14:26
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
htm Do slovníčka
 Krížovka, žiaci si upevňujú pojmy Do slovníčka. Vkladajú správne výrazy podľa nápovedy.
Predmet: Dejepis
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Daniela Diviaková (ZŠ, Malé Leváre)
Pridaný: 01.03.2011 13:31
Komentáre v diskusii: 0