Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Eva Volkov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 271


 
doc Násobok, deliteľ, prvočísla a zložené čísla
 Písomka - násobok, deliteľ, prvočísla a zložené čísla
Predmet: Matematika
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 14.05.2010 23:21
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Stredová a osová súmernosť
 Písomka - stredová a osová súmernosť
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 20.05.2010 21:55
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
ppt Zaujímavosti a krásy Afriky
 zaujímavosti a krásy Afriky
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 05.01.2011 22:11
Komentáre v diskusii: 0

 
docx Výstupný test 8. ročník, Vstupný test 9.ročník
 Výstupný test - celoročné učivo
Predmet: Matematika
Ročník: 8. ročník ZŠ (Tercia OG), 9. ročník ZŠ (Kvarta OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 15.06.2011 14:17
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Geografická olympiáda
 školské kolo geografickej olympiády 7. ročník i s monotematickou časťou (hydrosféra)
Predmet: Geografia
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 12.12.2010 12:42
Komentáre v diskusii: 0

 
doc Zlomky - úvod
 Zlomky - rozširovanie, krátenie, zápis zlomku ako desatinného čísla a opačne, základný tvar zlomku, porovnávanie zlomkov
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 21.10.2010 22:00
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
xls Austrália
 Písomka z Austrálie
Predmet: Geografia
Ročník: 6. ročník ZŠ (Prima OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 27.12.2009 15:42
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Výkonový štandard zo slovenského jazyka, časť jazyk pre 5.ročník ZŠ ISCED2
 Výkonový štandard - jazyk pre 5.ročník ZŠ
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 11.07.2010 14:08
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
doc Kombinatorika
 Písomka - kombinatorika
Predmet: Matematika
Ročník: 7. ročník ZŠ (Sekunda OG)
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 29.05.2010 23:08
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
doc Pracovný list č.2 - orientácia na mape 2
 Určovanie súradníc rôznym miestam na Zemi. Hľadanie miest na Zemi bez toho, aby som vedel, na akej strane v atlase (š...
Predmet: Geografia
Ročník: 5. ročník ZŠ
Učiteľ: Eva Volková (ZŠ Brodské)
Pridaný: 04.12.2011 13:09
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných