Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Jana Giertlov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 687


 
xml Ja a príroda- opakovanie
 Pracovné listy - Ja a príroda, opakovanie
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 13.02.2013 17:36
Komentáre v diskusii: 0

 
pptx Dopĺňame súčet, dpĺňame sčítance.pptx
 Pracovné listy pre žiakov
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 31.03.2013 12:59
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Cez prázdniny spoznávame rastliny.pptx
 Zhotovujeme si album, dokresľujeme a vyfarbujeme rastliny
Predmet: Všeobecné
Ročník: Nešpecifikovaný
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 23.06.2013 21:18
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
ppt Usporiadaj vybrané slová po obojakej spoluhláske S a priraď k nim obrázky..ppt
 Práca s rozstrihanými kartičkami.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 29.12.2013 14:19
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Mená z kalendára- opakovanie, hlásky
 Pracovný list pre žiakov- hlásky- opakovanie
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 09.02.2013 12:51
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pptx Čerešničkám dopĺňame čísla.pptx
 Pracovné listy pre žiakov
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 31.03.2013 12:05
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
flipchart Jednotky dĺžky.flipchart
 Precvičujeme jednotky dĺžky.
Predmet: Matematika
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 14.05.2013 20:01
Komentáre v diskusii: 0

 
xml Hráme sa s rozprávkou
 Súbor pracovných listov na precvičovanie učiva jednoslabičných a viacslabičných slov.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 12.02.2013 12:17
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Opakovanie -ohybné slovné druhy, zatrieďovanie slov do skupín, tvorba ilustrácie.ppt
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 02.06.2014 21:24
Komentáre v diskusii: 0

 
ppt Opakovanie - vybrané slová po p.ppt
 Koncoročné opakovanie -pracovný list - dopĺňame neúplné vety, k vybraným slovám hľadáme príbuzné slová.
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Jana Giertlová (ZŠ Jánošovka, Čierny Balog)
Pridaný: 01.06.2014 18:44
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný