Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Jitka Hrablayov��
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 2739


   Čertovské rozprávanie na Mikuláša
  Dva PL na pobavenie. Trochu čítania, počítania, písania a kreslenia. Tretiakom len na pobavenie. Obrázky: internet - mix
   
  Predmet: Matematika, Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 27.11.2013 19:03
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Doplňovačky na precvičenie pravopisu.doc
  Precvičenie písania i/y po všetkých spoluhláskach.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 18.05.2013 13:08
  Komentáre v diskusii: 13 neprečítaných
   ZÁMENÁ (vyvodenie) - SJL3
  Prezentácia na vyvodenie učiva o zámenách (funkcia, osobné zámená, tvary, privlastňovacie zámená, niečo na pobavenie)...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 03.04.2021 10:55
  Komentáre v diskusii: 30 neprečítaných
   Koncoročná samostatná práca z MAT 4
  Záverečné overovanie, stručný prierez učivom (2 PL) + geometria (1 PL). Obrázky: internet - mix Odporúčam na realiz...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 4. ročník ZŠ, 5. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 03.06.2017 12:16
  Komentáre v diskusii: 24 neprečítaných
   Koncoročná samostatná práca - MAT2
  Dva PL na overenie vedomostí, + a - do 100, doplň číslo v nerovnostiach, pojmy súčet a rozdiel, rozklad, písomné + a ...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 09.06.2019 17:00
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Upevňujeme hlásku - písmeno M
  Dva PL na upevnenie učiva, identifikácia slov s daným písmenom, postavenie hlásky v slove, prvá slabika slova, sklad...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 01.11.2014 18:58
  Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných
   Geometrické tvary
  Päť PL k prezentácii GT v DZ alebo samostatne, znaky GT, problémová úloha, opakovanie pojmov nad, pod, vpravo, vľavo,...
   
  Predmet: Matematika
  Ročník: 1. ročník ZŠ, 2. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 01.09.2013 11:09
  Komentáre v diskusii: 14 neprečítaných
   Jazykovo - literárny kvíz
  Zábavná forma opakovania učiva, výber odpovede. Súčasťou je aj záznam na odpovede, aby mohli pracovať všetky deti. Ma...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra, Školský klub detí
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 09.05.2017 22:18
  Komentáre v diskusii: 16 neprečítaných
   Slová s y/ý po spoluhláske L
  Materiál na nástenku alebo mag. tabuľu. Slová s y/ý po L, vysvetlenie pojmu, príbuzné slová, obrázok. Zdroj: slex Ob...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 19.08.2015 20:29
  Komentáre v diskusii: 22 neprečítaných
   Slovesá - vyvodzujeme
  Vyvodenie učiva + spätná väzba, slovesá s - li, podobný a opačný význam slovies. V dokumente sú aj strany na vytlačen...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
  Autor: Jitka Hrablayová (ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom)
  Pridaný: 04.05.2019 08:04
  Komentáre v diskusii: 12 neprečítaných