Jazyk
img
img
img
Slovenčina
Typ školy
img
img
img
Typ
img
img
img
Formát súboru
img
img
img
Predmet
img
img
img
Ročník
img
img
img
Nie staršie ako...
img
img
img
Pridal učiteľ
img
img
img
Lenka Neurathov��
Zotriediť podľa:
Počet nájdených dokumentov: 72


 
doc Chyby
 Práca s textom vo WORDe. Žiak v známej pesničke opravuje červeným písmom zvýraznené chyby.
Predmet: Informatická výchova, Informatika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 17.10.2010 21:41
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx Obehová sústava a krv
 Test s výberom odpovede vždy z troch možností. Má 16 otázok.
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 15.01.2020 20:25
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
docx živá a neživá príroda.docx
 jednoduchý prac. list na triedenie: ľudské výtvory, prírodné objekty - živé, neživé, odumreté
Predmet: Prvouka
Ročník: 1. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 16.03.2016 15:17
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané

 
pdf Počítačová zostava - Prilep obrázky
 Pracovný list. Vystrihni obrázok a prilep ho na správne miesto.
Predmet: Informatická výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 04.07.2010 18:36
Komentáre v diskusii: 0

 
exe Počítačová zostava
 Aplikácia Kartičky vytvorená v Imagine. Žiak má ťahaním myšou priradiť názov časti počítačovej zostavy k správnemu ob...
Predmet: Informatická výchova
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ, 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 04.07.2010 19:11
Komentáre v diskusii: 4 neprečítané

 
docx SJL4 Zámená
 Previerka
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 19.05.2021 02:01
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
doc Písmená
 Práca s textom vo WORDe. Žiak dopíše veľké/malé začiatočné písmeno do slov.
Predmet: Informatická výchova, Informatika
Ročník: 2. ročník ZŠ, 3. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 17.10.2010 21:37
Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný

 
docx PRI 4 Hviezdy a planéty
 Previerka na tému Hviezdy a planéty, Skúmanie vesmíru. PRI 4 Adame-Kováčiková
Predmet: Prírodoveda
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 04.11.2019 22:00
Komentáre v diskusii: 3 neprečítané

 
xlsx TVVP HUV4
 Langsteinová, Félix: HUV4 - vhodné na import do EDUPAGE. Témy sú prispôsobené VLA4 a kalendáru.
Predmet: Hudobná výchova
Ročník: 4. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 30.08.2020 13:55
Komentáre v diskusii: 5 neprečítaných

 
zip povolania ľudí
 Prezentácia PP. Rozsah prezentácie zodpovedá obsiahnutiu jednej vyučovacej hodiny s jej hlavnými fázami. Nadväzuje na...
Predmet: Prvouka
Ročník: 2. ročník ZŠ
Učiteľ: Lenka Neurathová (ZŠ J. C. Hronského, Školská ul., Krupina)
Pridaný: 26.12.2017 16:45
Komentáre v diskusii: 2 neprečítané