Vyhľadávam ...
img

Hľadaný výraz:
  no


  Jazyk
  img
  img
  Slovenčina
  Typ školy
  img
  img
  Typ
  img
  img
  Formát súboru
  img
  img
  Predmet
  img
  img
  Ročník
  img
  img
  Nie staršie ako...
  img
  img
  Pridal učiteľ
  img
  img
  Martina Demeterová
            Zotriediť podľa:
  Počet nájdených dokumentov: 183


   Grafická stránka jazyka
  Vývin písma - piktografické, sylabografické, fonografické. Pravopis - fonematický, morfematický, etymologický, grama...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 3. ročník SŠ (Septima OG)
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 19.05.2011 23:06
  Komentáre v diskusii: 0
   Lexikálna rovina jazyka I
  Prezentácia - lexikológia, sémantický trojuholník, lexikálny a gramatický význam slova, polysémia a homonymia.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 03.01.2012 01:11
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Znelostná asimilácia
  Prezentácia - znelostná asimilácia, výslovnosť spoluhlásky v.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 12.09.2012 22:46
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Novela
  Prezentácia - novela, znaky, vývin, Giovanni Boccaccio: DEKAMERON.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 2. ročník SŠ (Sexta OG)
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 05.01.2012 12:33
  Komentáre v diskusii: 2 neprečítané
   Avantgarda
  Prezentácia - avantgarda/kubizmus, futurizmus, kubofuturizmus, expresionizmus, dadaizmus, surrealizmus, konštruktiviz...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 2. ročník SŠ (Sexta OG), 3. ročník SŠ (Septima OG)
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 05.01.2012 14:59
  Komentáre v diskusii: 0
   Všeobecné poznatky o slohu II
  Otázky s možnosťou výberu správnej odpovede - jazykové štýly, slohové postupy a slohové útvary.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 14.01.2012 15:17
  Komentáre v diskusii: 0
   Ján Botto
  Ján Botto - život a dielo.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG)
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 06.06.2011 13:46
  Komentáre v diskusii: 0
   Tvorenie slov odvodzovaním
  Prezentácia pre 6. ročník ZŠ/ primu OG - tematický celok Ako tvoríme slová/ učivo Tvorenie slov odvodzovaním.
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 05.11.2012 13:51
  Komentáre v diskusii: 0
   Ľudová slovesnosť
  Prezentácia - ľudová slovesnosť (pôvod, znaky, žánre ĽS).
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: 1. ročník SŠ (Kvinta OG), 4. ročník SŠ (Oktáva OG)
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 13.11.2011 16:45
  Komentáre v diskusii: 1 neprečítaný
   Zhovárame sa a diskutujeme
  Prezentácia pre 6. ročník/primu - 2. tematický celok: Zhovárame sa a diskutujeme (Rozhovor nie sú iba slová, Argument...
   
  Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
  Ročník: Nešpecifikovaný
  Autor: Martina Demeterová (Gymnázium A .H. Škultétyho, Školská ul., Veľký Krtíš)
  Pridaný: 03.10.2012 08:28
  Komentáre v diskusii: 3 neprečítané