Nenechaj svojho

hladovať!


Mozgožrút je aplikácia pre smartfóny a tablety. Žiak získava prostredníctvom hravého učenia denne potravu pre svojho Mozgožrúta. Hra je založená na pravidelnosti, opakovaní a zábave. Nemala by dieťaťu zabrať viac ako 15 minút. Mozgožrút zatiaľ obsahuje 4 moduly: Matematiku, Slovenský jazyk, Anglický jazyk a Prírodovedu/Biológiu. Zábavné grafické a obsahové spracovanie aplikácie, súťaženie so spoluhráčmi a prepojenie so systémom výučby vytvárajú pre deti atraktívnu pomôcku pre upevnenie si vedomostí zo školy. A to všetko bez akéhokoľvek zásahu, alebo nadpráce učiteľa.