Dotazník pre učiteľov primárneho vzdelávania na tému využitie didaktických hier v pravopise vybraných slov na hodinách slovenského jazyka

Milé kolegyne a kolegovia, dovoľujem si Vás požiadať o spoluprácu – vyslovenie Vášho názoru formou odpovede na položky dotazníka, ktorým chcem zistiť Váš záujem a poznať Vaše skúsenosti súvisiace so zaraďovaním didaktických hier do výučby... ... pokračovanie článku

Petra Rebrošová  |  21.05.2014 12:11  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Vzdelávanie žiakov 1. stupňa ZŠ s využitím interaktívnej tabule

Milé kolegyne a milí kolegovia,veľmi by ste mi pomohli, keby ste si našli pár minút času a vyplnili dotazník, ktorý je adresovaný učiteľom 1. stupňa ZŠ (primárneho vzdelávania). Výsledky dotazníka budú súčasťou prvej atestačnej práce.Ďakujem za... ... pokračovanie článku

Lucia Gancarčíková  |  20.05.2014 16:45  |  Počet komentárov: 5   |     Pomoc

Dotazník

Milí kolegovia, ktorí učíte SJL na 2. stupni ZŠ,prosím Vás o pomoc pri vyplnení krátkeho dotazníka so zameraním na využitie počítačových hier vo vyučovaní SJL. Dotazník nájdete na:http://www.survio.com/survey/d/G9W1P1B6N8Q9I3L8MĎakujem všetkým,... ... pokračovanie článku

Anna Daňová  |  14.05.2014 17:34  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc

DOTAZNÍK o hodnotení a klasifikácii slohových prác na základnej škole

Milé kolegyne a milí kolegovia,veľmi by ste mi pomohli, keby ste si našli pár minút času a vyplnili dotazník, ktorý je určený pre učiteľov slovenského jazyka na 2. stupni ZŠ. Dotazník sa týka hodnotenia a klasifikácie slohových prác a jeho... ... pokračovanie článku

Nikoleta Jurkovičová  |  22.04.2014 10:23  |  Počet komentárov: 20   |     Pomoc

Dotazník pre všetkých učiteľov ZS na tému Význam rečníckeho umenia v pedagogickej komunikácii učiteľov - prosba o pomoc

Dobrý deň, milé kolegyne a kolegovia!Prosím Vás o pomoc pri získaní čo najväčšieho počtu názorov k uvedenej téme. Dotazník zaberie maximálne 10 minút.Dakujem za Váš čas a cenné názory!!!Kliknite na link: https://docs.google.com/forms/d... ... pokračovanie článku

Beata Strculová  |  16.04.2014 15:19  |  Počet komentárov: 8   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov/ky MŠ, ZŠ, SŠ a vychovávateľov

Vážení kolegovia - učitelia, vychovávatelia, dovoľujem si Vás osloviť s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na využívanie médií vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Výskum prebieha v krajinách V4. Za Váš čas a vyplnenie položiek... ... pokračovanie článku

Zuzana Krajčovičová  |  03.04.2014 08:00  |  Počet komentárov: 1   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov angličtiny na 2. stupni ZŠ

Milé kolegyne a kolegovia,prosím Vás o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý je určený pre učiteľov anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Dotazník sa týka výučby slovnej zásoby a je súčasťou mojej záverečnej práce. Má 11 uzavretých položiek,... ... pokračovanie článku

Jana Koberová  |  16.03.2014 19:49  |  Počet komentárov: 3   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov matematiky

Prosim Vás o vyplnenie dotazníka pre moju známu, je určený pre učiteľov matematiky a jeho vyplnenie Vám zaberie asi 3 minúty.Linka na dotazník https://docs.google.com/forms/d/1jiEjhARkYYJDdFZwsIkPkTWOpMCgrytuj_tWEZOJ75U/viewformĎakujem. ... pokračovanie článku

Magdaléna Kovaľová  |  06.03.2014 22:54  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

prierezové témy

Obraciam sa na Vás milí kolegovia s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý potrebujem k rigoróznej práci. Ďakujem za pochopenie, ochotu i venovaný čas. ... pokračovanie článku

Gabriela Krížovská  |  26.02.2014 13:06  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Skvalitnenie prípravy učiteľov chémie

Katedra didaktiky prírodných vied, pedagogiky a psychológie a Katedra analytickej chémie Univerzity Komenského v Bratislave pripravila pre Vás - učiteľov chémie DOTAZNÍK o použiteľnosti chemikálií na slovenských základných školách. ... pokračovanie článku

Ľubica Procházková  |  25.02.2014 21:29  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc