Dotazník pre učiteľov matematiky

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ, Som študentkou 3. ročníka na PRIF UK v Bratislave odbor učiteľstvo matematiky v kombinácii s geografiou a chcela by som Vás poprosiť o vyplnenie dotazníka k téme mojej bakalárskej práce : Postojové... ... pokračovanie článku

Jaroslava Andrejčíková  |  04.04.2013 11:03  |  Počet komentárov: 11   |     Pomoc

DOTAZNÍK pre rodičov detí so špeciálnymi potrebami

Milý respondent, milá respondentka, som študentkou druhého ročníka magisterského stupňa Prešovskej univerzity v Prešove, fakulty manažmentu. Dovoľujem si Vás požiadať o vyplnenie tohto anonymného dotazníka, ktorý bol vytvorený s cieľom... ... pokračovanie článku

Iveta Kocanová  |  31.03.2013 18:34  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov etickej výchovy

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ!Volám sa Lucia Mrozíková a obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý je súčasťou mojej bakalárskej práce o etickej výchove v rámci sekundárnej prevencie, ktorá napomáha problémovým... ... pokračovanie článku

Jana Štelbaská  |  28.03.2013 14:48  |  Počet komentárov: 5   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov na 1. stupni ZŠ v Trenčianskom kraji

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o vyplenenie dotazníka k mojej diplomovej práci. Obraciam sa na Vás keďže som v časovom sklze a ešte mi chýbajú nejaké odpovede. Chcela by som poprosiť učiteľky, učiteľov na 1. stupni ZŠ v Trenčianskom kraji... ... pokračovanie článku

Monika Barančíková  |  25.03.2013 19:24  |  Počet komentárov: 3   |     Pomoc

Dotazník pre všetkých učiteľov matematiky ZŠ

Keďže som v časovom sklze a ešte mi chýba niekoľko odpovedí, opätovne sa na Vás prostredníctvom mojej cvičnej pani učiteľky obraciam s prosbou o vyplnenie dotazníka k diplomovej práci. veľmi mi tým  pomôžete. ďakujem. dostupný... ... pokračovanie článku

Janka Boháčiková  |  23.03.2013 20:07  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

DOTAZNÍK - krátky

Prosím učiteľov matematiky, fyziky a chémie (možno aj informatiky) o vyplnenie krátkeho dotazníka. ... pokračovanie článku

Erika Tomková  |  20.03.2013 20:15  |  Počet komentárov: 6   |     Pomoc

Dotazník o využívaní literatúry vo výučbe angličtiny pre učiteľov AJ na II.stupni ZŠ

Prosím učiteľov ANJ na II. stupni ZŠ o vyplnenie krátkeho dotazníka o využívaní literárnych textov vo výučbe ANJ .Táto oblasť ma veľmi zaujíma a už dlho sa jej venujem. Vopred Vám všetkým ĎAKUJEM za Váš čas a ochotu. ... pokračovanie článku

Mária Kohútová  |  08.03.2013 14:11  |  Počet komentárov: 2   |     Pomoc

Výchovní poradcovia- dotazník pre žiakov

Vážení kolegovia, výchovní poradcovia a učitelia, ktorí zastávate funkciu výchovných poradcov, prosím Vás o posunutie dotazníka pre žiakov ohľadne kariérneho poradenstva, je vhodné ho vyplniť napríklad na hodine Občianskej náuky, etiky alebo... ... pokračovanie článku

Kristián Lesko  |  26.02.2013 00:21  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov stredných odborných škôl

Milí kolegovia, učitelia stredných odborných škôl z celého Slovenska, prosím Vás o vyplnenie dotazníka pre moju kamarátku píšucu diplomovku na tému ako vplýva odmeňovanie pedagogických zamestnancov na efektivitu edukačného procesu, ďakujem Vám... ... pokračovanie článku

Jarmila Motúzová  |  24.02.2013 17:10  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov AJ na 2. stupni ZŠ

Prosím, pomôžte pri vyplnení krátkeho dotazníka, ktorý potrebujem k záverečnej práci. Môžu sa pridať aj učitelia stredných škôl. Ďakujem pekne ... pokračovanie článku

Božena Neuvirthová  |  20.02.2013 08:34  |  Počet komentárov: 7   |     Pomoc