Dotázník o potrebách učiteľov HV v súvislosti s reformou školstva

Milí kolegovia, kolegyne,aj ja by som Vás chcela trochu "pootravovať" so svojím dotazníkom (anonymným), ktorý sa týka potrieb učiteľov hudobnej výchovy v súvislosti s reformou školstva. Veľmi ma zaujímajú Vaše odpovede aj v súvislosti s tým, že... ... pokračovanie článku

Oľga Pappová  |  17.02.2013 17:23  |  Počet komentárov: 7   |     Pomoc

Dotazník k záverečnej práci zo SJL

Dobrý deň,dcéra je v poslednom ročníku Filozofickej fakulty UK v BA a píše diplomovú prácu s názvom Metódy a formy vyučovania literatúry na stredných školách, ku  ktorej musí robiť prieskum.Vážení kolegovia, bola by som Vám vďačná za... ... pokračovanie článku

Andrea Rogožníková  |  14.02.2013 16:05  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník k záverečnej práci z ANJ

http://interakciaANJ1359834371.dotaznicek.sk ... pokračovanie článku

Paula Lauková  |  05.01.2013 22:23  |  Počet komentárov: 5   |     Pomoc

Prosba o vyplnenie dotazníka.

Vážení kolegovia zo stredných škôl, pani riaditeľky, riaditelia, pani zástupkyne, zástupcovia a kolegovia zodpovední za sociálne poradenstvo a sociálnu prácu na Vašej škole- prosím Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý bude slúžiť nielen ako... ... pokračovanie článku

Kristián Lesko  |  17.12.2012 19:43  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník

DOTAZNÍK PRE UČITEĽOV ANGLICKÉHO JAZYKA Dĺžka pedagogickej praxe: Vyučujete v ročníku: Zvolenú odpoveď označte krížikom! 1. Čo rozumiete pod pojmom tvorivá dramatika (ďalej len TD) ? ________________________________________________... ... pokračovanie článku

Jana Ďuricová  |  03.12.2012 15:36  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc