DATABÁZA LITERATÚRY PRE ŽIAKOV

Ponúkam všetkým slovenčinárom, ktorí chcú nájsť pre svojich žiakov dobrú knihu na čítanie, databázu, ktorú vytvorilo Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. Nech sa páči. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.04.2018 17:54  |  Počet komentárov: 7   |     Vzdelávanie

Je naše základné školstvo naozaj bezplatné? Podľa Ústavy SR áno. A v praxi?

Položme si otázku. Je naše základné školstvo naozaj bezplatné? Každý rok si žiaci základnej školy kupujú namiesto nepoužiteľných učebníc kopu pracovných zošitov(matematika, jazyky... ... pokračovanie článku

Ľuboš Michalík  |  11.04.2018 21:52  |  Počet komentárov: 8   |     Vzdelávanie

Zozširujúce štúdium primárnej pedagogiky

Dobrý deň, má niekto skúsenosti s rozširujúcim štúdiom primárnej pedagogiky - v Banskej Bystrici alebo v Bratislave /Žiline/? Aké sú nároky? ... pokračovanie článku

Dana Ruňaninova  |  20.03.2018 15:55  |  Počet komentárov: 19   |     Vzdelávanie

Úlet s knihou

Slovenskí žiaci nezvládajú čitateľskú a matematickú gramotnosť, čo dlhodobo dokazujú medzinárodné porovnávania. Častokrát ani my, učitelia, nevieme, čo sa pod pojmom gramotnosť ukrýva a ako ju u žiakov rozvíjať. ... pokračovanie článku

Michael Fuchs  |  19.02.2018 16:51  |  Počet komentárov: 10   |     Vzdelávanie

POCTIVA KOMENSKÉHO PEDAGOGIKA V INOVATÍVNOM ŠATE

ITV, VEU, objavovanie nového učiva, počúvanie príbehov, skupinová práca, Komenského pedagogika, viacnásobné inteligencie Gardnera ... pokračovanie článku

Gabriela Šimová  |  01.02.2018 08:10  |  Počet komentárov: 4   |     Vzdelávanie

Konkrétne návrhy k Testovaniu

Moja odpoveď pani Pichaničovej z NÚCEMu a pani ministerke k téme: Testovanie 5 a 9 ... pokračovanie článku

Andrea Pösová  |  30.11.2017 13:22  |  Počet komentárov: 1   |     Vzdelávanie

Otvorený list INKLUKOALÍCIE

Koalícia za spoločné vzdelávanie ako neformálne zoskupenie organizácii, učiteľov, rodičov a odborníkov vydala otvorený list na podporu inkluzívneho vzdelávania a zároveň proti byrokratizácii a podvýžive školstve. ... pokračovanie článku

Viktor Križo  |  28.11.2017 22:23  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

Na čo nám je Testovanie 5

Pýtam sa ako rodič a učiteľ. Pomôžete nájsť odpovede ohľadom Testovania u nás? ... pokračovanie článku

Andrea Pösová  |  24.11.2017 15:11  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

Testovanie T5 aj T9 a ich nekonkrétna spätná väzba pre žiaka i učiteľa?

Položme si otázku, či testovanie T5 dáva spätnú väzbu učiteľom a žiakom o tom, kde konkrétne v ktorých úlohách má žiak nedostatky, aby ich mohol učiteľ spolu so žiakom naprávať. Nemám vedomosti o tom, že by to tak bolo. Škola síce dostane zrejme... ... pokračovanie článku

Ľuboš Michalík  |  20.11.2017 21:13  |  Počet komentárov: 1   |     Vzdelávanie

Takáto situácia sa opakuje v školstve každý rok a riadne hnevá asi nielen mňa.

V tom istom jednom týždni 6.11-10.11.2017: teraz v roku 2017 bude súťaž iBobor(medzinárodná informatická súťaž) + Technická olympiáda-školské kolo + eTestovanie 5-2017(testovanie piatakov z matematiky a slovenčiny ako príprava na T5). Akoby... ... pokračovanie článku

Ľuboš Michalík  |  27.10.2017 14:08  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie