Nová bezplatná elektronická publikácia pre podporu výučby fyziky a techniky v ZŠ

Publikácia je určená pre žiakov základných škôl pre vyučovacie predmety fyzika a technika. ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  27.08.2018 16:15  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

Je načase zriadiť funkciu správca počítačovej techniky na školách.

Chýba mi v návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 36 špecializované činnosti funkcia správca počítačovej techniky. Keďže počítačov ako aj techniky - dataprojektor,... ... pokračovanie článku

Ľuboš Michalík  |  19.08.2018 11:29  |  Počet komentárov: 6   |     Vzdelávanie

ŠKOLA A EXTRÉMY, HODNOTIŤ ČI NEHODNOTIŤ

Keďže nie ku každému sa dostávajú reklamné noviny Regionpressu, budem Vám tu zverejňovať svoje články, ktoré mi v ňom publikujú v rámci pravidelnej rubriky: ŠKOLA. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  21.07.2018 19:36  |  Počet komentárov: 3   |     Vzdelávanie

Žiacke portfólio a jeho využitie v škole - odborno-metodická príručka

Publikácia je určená pre všetkých učiteľov, ktorých zaujíma, ako vo svojej edukačnej praxi diagnostikovať a hodnotiť žiakov s využitím žiackeho portfólia. ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  09.07.2018 17:26  |  Počet komentárov: 0   |     Vzdelávanie

KOMPENDIUM SLOVENČINY - NOVÁ PUBLIKÁCIA

Ponúkam vám novú publikáciu o slovenčine, ktorá sa snaží ponúknuť viac než bežná učebnica. V prípade záujmu o príručku plánujem napísať aj cvičebnicu. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  19.06.2018 23:08  |  Počet komentárov: 2   |     Vzdelávanie

Prečo potrebujeme otvoriť učebnicový trh

Chýbajúce učebnice na školách sú už tak trochu jesennou tradíciou. Nepríjemnou a nechcenou. V čom spočíva tá “školácka chyba”, že učitelia stále nemajú z čoho učiť? ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  13.06.2018 09:11  |  Počet komentárov: 1   |     Vzdelávanie

Pripravujeme ďalšie bezplatné elektronické publikácia pre podporu výučby techniky a fyziky v ZŠ

Bezplatné elektronické publikácie pre učiteľov techniky a fyziky v základných školách. ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  01.06.2018 16:02  |  Počet komentárov: 3   |     Vzdelávanie

Bezplatná elektronická publikácia pre podporu výučby techniky a fyziky v ZŠ

Elektrotechnika a elektronika pre základné školy - súbor pracovných listov pre vyučovací predmet technika a fyzika ... pokračovanie článku

Roman Stadtrucker  |  07.05.2018 19:05  |  Počet komentárov: 4   |     Vzdelávanie

DATABÁZA LITERATÚRY PRE ŽIAKOV

Ponúkam všetkým slovenčinárom, ktorí chcú nájsť pre svojich žiakov dobrú knihu na čítanie, databázu, ktorú vytvorilo Spoločenstvo učiteľov a priateľov slovenčiny. Nech sa páči. ... pokračovanie článku

Ján Papuga  |  15.04.2018 17:54  |  Počet komentárov: 7   |     Vzdelávanie

Je naše základné školstvo naozaj bezplatné? Podľa Ústavy SR áno. A v praxi?

Položme si otázku. Je naše základné školstvo naozaj bezplatné? Každý rok si žiaci základnej školy kupujú namiesto nepoužiteľných učebníc kopu pracovných zošitov(matematika, jazyky... ... pokračovanie článku

Ľuboš Michalík  |  11.04.2018 21:52  |  Počet komentárov: 8   |     Vzdelávanie