... po eurofondoch potopa?

Z rozhovoru s Petrom Mederlym, dlhoročným top úradníkom na ministerstve školstva. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  23.03.2017 09:03  |  Počet komentárov: 1   |    

Rok pod vedením Petra Plavčana

Na Slovensku sme, žiaľ, stále svedkami veľmi čudesného experimentu, keď od výrazne podfinancovaného systému očakávame aspoň priemerné výsledky. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  22.03.2017 16:55  |  Počet komentárov: 0   |    

Čo hýbe vzdelávaním #4

Dnes o programovaní bez počítačov, využití Wikipédie pre mediálnu výchovu, zvyšovaní motivácie k čítaniu, dobrej praxe pre budovanie spolupráce škola - rodičia a ako úspešne inovovať školu. A krátko z konferencie Učíme pre život. ... pokračovanie článku

Miroslav Sopko  |  22.03.2017 16:24  |  Počet komentárov: 0   |    

1. atestácia Levoča

Vedel by mi niekto pomôcť s touto otázkou? TO2. analýza základných stratégií v školskej triede - učenie s myslením, kladenie otázok, plánovanie, diskutovanie, mentálne mapovanie, divergentné myslenie, kooperatívne učenie, individuálny prístup... ... pokračovanie článku

Lenka Melegová  |  21.03.2017 22:05  |  Počet komentárov: 1   |    

II. atestácia z chémie - PF KU Ružomberok

II. atestácia z chémie - PF KU Ružomberok ... pokračovanie článku

Martin Ramaj  |  20.03.2017 20:46  |  Počet komentárov: 6   |    

I. atestácia - náboženská výchova

Milí kolegovia!Pred pár dňami som začala s predatestačným vzdelávaním na MPC v Bratislave. Napriek tom mi stále nie je jasné, ako prácu písať. Prosím Vás preto o zverejnenie alebo poslanie I. atestačnej práce z náboženskej výchovy na mail:... ... pokračovanie článku

Marianna Jurčáková  |  20.03.2017 19:26  |  Počet komentárov: 10   |    

Prečítaná REFORMA

Takže milí kolegovia, podarilo sa mi to celé prečítať... ... pokračovanie článku

Viktor Križo  |  20.03.2017 18:49  |  Počet komentárov: 16   |    

Tlačová beseda A. Danka, P. Plavčana o odpočte rezortu školstva

Kto nezažije, nevypočuje si, neuvidí, či neprečíta, tak ten nepochopí. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  19.03.2017 23:52  |  Počet komentárov: 4   |    

Pytagoriáda - okresné kolo

Milí kolegovia,máme za sebou okresné kolo Pytagoriády. V našom okrese to bolo s úspešnosťou žiakov veľmi biedne. Chcem sa opýtať: ako to vyzerá u vás? Zdali sa vám príklady primerané? ... pokračovanie článku

Vladimíra Jevčáková  |  19.03.2017 22:08  |  Počet komentárov: 33   |    

Trailer na nový slovenský film "Plavčanov Útek"

Renomovaní filmoví kritici vidia v hlavnom hrdinovi filmu nového Forresta Gumpa. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  19.03.2017 00:48  |  Počet komentárov: 1   |