Poslúchaj a každoročná DOTÁCIA je istá.

Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na obnovu výchovy a vzdelávania pre Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. ... pokračovanie článku

Pavol Hulík  |  21.10.2016 22:21  |  Počet komentárov: 14   |    

Aký bol POCHOD ZODPOVEDNOSTI - 19.10.2016

Pozrite si video. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  21.10.2016 20:59  |  Počet komentárov: 0   |    

Kritické myslenie

Kolegovia, nepracoval niekto z vás na téme: Kritické myslenie žiakov v základných školách a náhodou pri tom použil Watson-Glaserov test? Ak áno, poradíte, kde ho hľadať? Veľká vďaka. ... pokračovanie článku

Erika Trnovcová  |  20.10.2016 19:44  |  Počet komentárov: 0   |    

Cyril Šimo z iniciatívy rodičov komentuje Pochod zodpovednosti

ISU Pochodom zodpovednosti reaguje na vyhlásenia ministra financií, že zodpovednosť za riešenie otázky financovania školstva je na ministrovi školstva. Zmyslom akcie bolo vrátiť zodpovednosť za podfinancované školstvo späť ministrovi financií. ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  20.10.2016 09:10  |  Počet komentárov: 1   |    

Vyhlásenie štrajkového výboru Iniciatívy slovenských učiteľov k ukončeniu stupňovaného štrajku

Sme presvedčení, že stupňovaný štrajk splnil svoju úlohu, no v súčasnej situácii už nevidíme priestor na jeho ďalšie pokračovanie. Preto sa štrajkový výbor ISU rozhodol k 19. októbru stupňovaný štrajk ukončiť. Zároveň ubezpečujeme všetkých našich... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  19.10.2016 17:20  |  Počet komentárov: 8   |    

vstupný test

Viete mi niekto poradiť, aké úlohy by mali byť vo vstupnom diagnostickom teste pre 1. ročník B variant (stredný stupeň mentálneho postihnutia)? Ďakujem.  ... pokračovanie článku

Renáta Notová  |  19.10.2016 08:00  |  Počet komentárov: 1   |    

Ršf -6. ročník

Hľadám učiteľa/ucitelku, ktorá má žiaka s autizmom v 6. ročníku a učí predmet RŠF potrebujem sa poradiť. Dakujem ... pokračovanie článku

Mária Salviaková  |  18.10.2016 15:11  |  Počet komentárov: 7   |    

Zmena ročníkov na portáli bezkriedy.sk

Vážení učitelia, prostredníctvom tohto blogu Vám ponúkame návod na kontrolu správnosti údajov jednotlivých tried na portáli www.bezkriedy.sk . Či sa žiaci nachádzajú v správnych triedach alebo je nutné ich presunúť do inej triedy. ... ... pokračovanie článku

Slavomír Rybár  |  18.10.2016 13:20  |  Počet komentárov: 29   |    

Fiasko predvolebných sľubov

Reakcia na článok pána Draxlera ... pokračovanie článku

Zuzana Hronová  |  16.10.2016 12:14  |  Počet komentárov: 5   |    

Chyby v teste NÚCEM-u

e-testovanie, núcem, chyby ... pokračovanie článku

Pavol Krupka  |  15.10.2016 23:12  |  Počet komentárov: 0   |