Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A, 81102

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 01.05.2023

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium Matky Alexie
Jesenského 4/A, 81102

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 01.05.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Radoľa
Radoľa 326, 02336

Termín nástupu: 12.04.2023 | Ukončenia výb. konania: 31.03.2023

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Horné Orešany
Horné Orešany 31, 91903

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Na dolinách, Trenčín
Na dolinách 27, 91105

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2023

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.82022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou J.A.Komenského, Lednica
Lednica 350, 02063

Termín nástupu: 01.09.2023 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2023