Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola internátna, Veľká Čalomija 65
Veľká Čalomija 65, 991 09

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 20.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Teplý Vrch
Teplý Vrch 57, 98023

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 24.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Málinec
Hlavná 86/29, 98526

Termín nástupu: 02.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 18.08.2020