Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná spojená škola HUMAN
Starozagorská 8, 04023

Termín nástupu: 02.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 31.08.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Kanianka
SNP 587/4, 97217

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Malcov
Malcov 16, 08606

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 27.08.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Súkromná základná škola s materskou školou Márie Montessori
Borinská 23, 84103

Termín nástupu: 16.08.2021 | Ukončenia výb. konania: 16.08.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Malá Ida
Školská 10, 044 20

Termín nástupu: 02.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2021