FAQ

Ako si vie učiteľ vytvoriť novú skupinu?

Vytvorenie novej skupiny sa nachádza po kliknutí v ľavom menu na tlačidlo "Skupiny", kde sa nachádza tabuľka so zoznamom vytvorených skupín a tlačidlom na vytvorenie novej skupiny.


Môže mať učiteľ viacej vytvorených skupín?

Učiteľ si môže vytvoriť toľko skupín koľko potrebuje. Skupiny môžu byť aj pre rôzne jazyky, v tomto nie je obmedzenie.


Kde nájdem link, ktorý má učiteľ poslať žiakom na registráciu do skupiny?

Link sa nachádza po kliknutí v ľavom menu na tlačidlo "Skupiny", kedy sa následne zobrazí zoznam skupín a pri každej skupine sa náchadza stĺpec s linkom skupiny. Stačí kliknúť na ikonu , kedy sa link automaticky skopíruje a už ho stačí iba vložiť do správy a poslať žiakom.


Prečo sa žiaci nevedia zaregistrovať do skupiny?

Platnosť linku, ktorý sa posiela žiakom na registráciu do skupiny je 14 dní. Ak uplynie táto lehota, žiak sa nevie zaregistrovať do skupiny a potrebuje nový link na registráciu. Ten učiteľ získa kliknutím na link skupiny.


Čo je to priečinok?

Priečinok slúži na zatriedenie si vlastných balíčkov do celkov podľa vlastnej potreby. Neskôr, pri prideľovaní balíčka skupine, má učiteľ prehľad o vytvorených balíčkoch a ľahšie si ho vie vyhľadať.


Čo sú to Vlastné balíčky?

Vlastné balíčky si učiteľ vytvára sám podľa vlastnej potreby podľa toho, ktoré slovíčka chce zadať učiteľ žiakom na výučbu.


Čo sú to balíčky papagájovník?

Balíčky papagájovník sú rozdelené podľa jazykov. Každý balíček obsahuje 5 slovíčok podľa takého poradia, ako sa žiaci učia v škole.


Ako si vytvorím balíček?

V ľavom menu klikneme na Balíčky slovíčok. Následne si vyberieme možnosť Vlastné balíčky. Tam sa nachádza tlačidlo „Vytvoriť balíček zo slovíčok“.


Aký je maximálny počet slovíčok v balíčku?

Každý balíček je obmedzený na maximálny počet 20 slovíčok.


Viem si zadať vlastné slovíčko?

Pri tvorbe nového balíčka si učiteľ vie zvoliť, či pridá slovíčko z databázy, ktorú ponúkame alebo zvolí možnosť pridania nového vlastného slovíčka.


Je možné zmeniť slovíčka v balíčku?

Vo vytvorenom balíčku, ktorý ešte nebol pridelený žiadnej skupine, vie učiteľ zmeniť slovíčka, či už pridať nové alebo odobrať, ktoré tam nechce mať.


Čo znamená Vytvor kópiu?

Kópiu balíčka si vie učiteľ vytvoriť z akéhokoľvek balíčka. Následne v danej kópii učiteľ vie meniť slovíčka podľa potreby.


Ako pošlem balíček žiakom na nástenku?

Učiteľ má možnosť poslať balíček žiakom na nástenku dvoma spôsobmi.

  • Prvý spôsob je priamo z nástenky danej skupiny, ktorej chce učiteľ poslať balíček. Tam sa nachádza tlačidlo "Poslať balíček".
  • Druhý spôsob je v balíčkoch vyhľadať konkrétny balíček. Zobraziť balíček a tam sa tiež nachádza tlačidlo "Pošli skupine".

Čo sa stane ak odstránim priradený balíček skupine?

Ak odstránime pridelený balíček skupine, odstránia sa tak aj všetky riešenia žiakov, ktorí už daný balíček riešili.