Dotazník

Blokové vyučovanie na I.stupni ... pokračovanie článku

Ľubomíra Jelenčíková  |  17.11.2014 10:54  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Blokové vyučovanie

Dotazník pre učiteľov vlastivedy na I.stupni ... pokračovanie článku

Ľubomíra Jelenčíková  |  13.11.2014 22:19  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník

Kolegovia z I.stupňa primárneho vzdelávania poprosím vás o vyplnenie krátkeho dotazníka o využívaní blokového vyučovania. ... pokračovanie článku

Ľubomíra Jelenčíková  |  10.11.2014 20:41  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník Psychohygiena na pracovisku

https://docs.google.com/forms/d/1vA4EtFh9WgO9Ackp-Z6Z3WTckFRmiLGu7uG9BeaGsAQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link ... pokračovanie článku

Viktor Križo  |  09.10.2014 19:50  |  Počet komentárov: 14   |     Pomoc

PRACOVNÁ SPOKOJNOSŤ PEDAGÓGOV ZŠ

Volám sa Mgr. Ivana Tomovčíková a pracujem ako psychologička na dvoch základných školách v Michalovskom okrese. V rámci mojej profesie sa zaoberám aj pracovnou spokojnosťou pedagógov a faktormi, ktoré ju ovplyvňujú. Táto problematika je tiež... ... pokračovanie článku

Ivana Tomovčíková  |  09.09.2014 21:43  |  Počet komentárov: 6   |     Pomoc

žiadosť o vyplnenie dotazníka

Milé kolegyne I.stupňa ZŠ, obraciam sa na Vás so žiadosťou o vyplnenie dotazníka týkajúceho sa kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Cieľom dotazníka je zistiť význam aktualizačného vzdelávania pre skvalitnenie práce učiteľa na I.... ... pokračovanie článku

Marcela Veselovská  |  11.06.2014 10:18  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník - Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Dobrý deň, chcem Vás kolegyne na 1. stupni požiadať o vyplnenie dotazníka k mojej záverečnej práci. Dotazník je anonymný a získané údaje budú slúžiť len na daný účel. Vopred Vám ďakujem za ochotu a čas. ... pokračovanie článku

Marcela Veselovská  |  31.05.2014 20:33  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník - kariérny rast a kreditový systém - zákon č. 317/2009

Vážení učitelia, v súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona č. 317/2009 Z. z. si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Výsledky by mali prispieť do diskusie o hodnotení pedagogických a odborných zamestnancov a... ... pokračovanie článku

Vladimír Crmoman  |  31.05.2014 11:37  |  Počet komentárov: 6   |     Pomoc

Podujatie Cesty k dobrej škole

Dobrý deň všetkým. Neviem, kam zaradiť môj príspevok, tak sa ospravedlňujem,ak som netrafila do čierneho :-)Chcela by som sa spýtať, či je tu niekto z okolia Žiliny, kto sa prihlásil na celodenné podujatie Cesty k dobrej škole, ktoré sa... ... pokračovanie článku

Ľubica Solárová  |  27.05.2014 08:30  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc

Dotazník pre učiteľov anglického jazyka

Vážení kolegovia, dostal sa k Vám dotazník, ktorým chceme skúmať zavedenie a rozšírenie metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) – metóda obsahovo a jazykovo integrovaného vyučovania na slovenských základných školách . Som... ... pokračovanie článku

Iveta Čerešníková  |  21.05.2014 18:02  |  Počet komentárov: 0   |     Pomoc