Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola
Nobelovo námestie 6, 85101

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 20.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola
Nobelovo námestie 6, 85101

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 20.06.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Čáry
Školská 285, 90843

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Bučany
Bučany 155, 91928

Termín nástupu: 01.06.2022 | Ukončenia výb. konania: 27.05.2022

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza
T. Vansovej 32, 97101

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2022

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza
T. Vansovej 32, 97101

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2022

Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza
T. Vansovej 32, 97101

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.07.2022

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola Miloslavov
Hlavná ulica 81/42, 90042

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Miloslavov
Hlavná ulica 81/42, 90042

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2022

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Miloslavov
Hlavná ulica 81/42, 90042

Termín nástupu: 25.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.05.2022