Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Trstice
Školská 647, 92542

Termín nástupu: 02.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 01.09.2024

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou Trstice
Školská 647, 92542

Termín nástupu: 01.09.2024 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2024

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
Pankúchova 6, 85104

Termín nástupu: 01.03.2024 | Ukončenia výb. konania: 29.02.2024

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Horná Kráľová
Školská 373, 95132

Termín nástupu: 01.11.2023 | Ukončenia výb. konania: 30.06.2024

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Hlavná, Zlaté Klasy
Hlavná 787/25, 93039

Termín nástupu: 28.08.2022 | Ukončenia výb. konania: 28.08.82022