Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Obec Veľký Klíž, určené pre ZŠ Veľký Klíž č. 106
Veľký Klíž 156, 95845

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 24.08.2020

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Malá Ida
Školská 10, 044 20

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 21.08.2020

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Tokajícka ul., Bratislava
Tokajícka 24, 82103

Termín nástupu: 01.09.2020 | Ukončenia výb. konania: 21.08.2020