Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, Klenovec
9. mája 718, 98055

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 20.08.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Malcov
Malcov 16, 08606

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 27.08.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Zemplínska Teplica
Hlavná 209, 076 64

Termín nástupu: 01.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 16.08.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Malá Ida
Školská 10, 044 20

Termín nástupu: 02.09.2021 | Ukončenia výb. konania: 15.08.2021