Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola M.R.Štefánika, Piešťany
Vajanského 35, 92101

Termín nástupu: 01.01.2021 | Ukončenia výb. konania: 18.12.2020

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Atómová ul., Trnava
Atómová 1, 91701

Termín nástupu: 16.11.2020 | Ukončenia výb. konania: 22.12.2020