Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola s materskou školou, Divinka
Divinka 84, 01331

Termín nástupu: 24.02.2022 | Ukončenia výb. konania: 11.02.2022

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Dolné Saliby
Dolné Saliby 19, 92502

Termín nástupu: 10.01.2022 | Ukončenia výb. konania: 09.12.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Andreja Bagara
Sídlisko SNP 6, 914 51

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.01.2022

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola Andreja Bagara
Sídlisko SNP 6, 914 51

Termín nástupu: 01.09.2022 | Ukončenia výb. konania: 31.01.2022

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Športová 41, 91501

Termín nástupu: 01.12.2021 | Ukončenia výb. konania: 30.11.2021

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom
Športová 41, 91501

Termín nástupu: 01.12.2021 | Ukončenia výb. konania: 30.11.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola s materskou školou Dolné Zelenice
Dolné Zelenice 109, 92052

Termín nástupu: 19.01.2022 | Ukončenia výb. konania: 20.12.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Malcov
Malcov 16, 08606

Termín nástupu: 08.11.2021 | Ukončenia výb. konania: 31.01.2022

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola Horný Vadičov
Horný Vadičov 277, 02345

Termín nástupu: 10.01.2022 | Ukončenia výb. konania: 10.12.2021

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Školská 766/2, Lehota pod Vtáčnikom
Školská 766/2, 97242

Termín nástupu: 01.02.2022 | Ukončenia výb. konania: 21.01.2022